Beholderplacering

For at skraldemanden kan hente dit affald, er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

To måder at få afhentet affald

Du kan frit placere dine beholdere, hvor du vil og selv køre dem frem til skel, når de skal tømmes. Hvis du ønsker, at skraldemanden skal hente beholderne skal du bare sørge for, at de er let tilgængelige. 

Med de nye beholdere har du altså disse to muligheder:

 • Kør beholdere til skel*) - Her bestemmer du selv, hvor på din grund beholderne skal stå. Det eneste krav er, at beholderne skal stå ved skel senest kl. 6 den dag, de skal tømmes.
 • Skraldemanden henter beholderne: Hvis du kan sætte hak ud fra alle de 7 punkter på tjeklisten herunder, henter skraldemanden dine beholdere på din grund, så du slipper for at stille dem frem.
 • Beholderne står max. 20 meter fra skel **)
 • Håndtaget på beholderen vender ud mod skraldemanden
 • Der er et jævnt og fast underlag af asfalt, fliser eller beton på adgangsvejen
 • Adgangen er oplyst i den mørke tid
 • Adgangsvejen er min. 1 meter bred og har en fri højde på min. 2,1 meter
 • Højst én låge/port, og den kan stå åben af sig selv
 • Ingen hældning eller stigning på mere end 10 % 
 • Ingen trappetrin
 • God plads omkring beholderne

*) Med 'skel' menes kanten mellem din egen grund og fortovsfliserne. Vær opmærksom på, at beholderne ikke er til gene for trafikken, hverken på fortov eller vej.

**) Bor du på en ’koteletgrund’, med en indkørsel på mere end 20 meter, må du stille beholderne 5 meter fra koteletbenet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Kundeservice.

Links

Du finder en præcisering af kravene til adgangsvej og placering af beholder her