Flisning af Haveaffald

Du kan bestille flisning af grene fra beskæring af buske og træer 2 gange om året. Se i Tast-selv selvbetjening hvornår flismaskinen kommer. Start med at vælge din kommune og indtast derefter din adresse.

Flisning foretages forår og efterår, og efterårsturen 2019 er planlagt som følger:

  • Landturen, for dem der bor VEST for Køgebugtmotorvejen, køres uge 45 (sidste frist for bestilling torsdag d. 31. oktober 2019)
  • Byturen, for dem der bor ØST for Køgebugtmotorvejen, køres uge 46 ( sidste frist for bestilling torsdag d. 7. november 2019)

Resten af året kan du aflevere grene på Ishøj Genbrugsstation eller stille det ud til afhentning som almindeligt haveaffald.

Mandag-fredag

Haveaffaldet til flisning skal lægges frem senest kl. 6.00 mandag morgen i den aktuelle uge. Flisningen kan vare hele ugen.

Hvad kan flises?

Vi kan flise grene fra beskæring af træer og større buske i en mængde, der svarer til ca. 20 sække pr. haveejer.

Grenene må højst være 10 cm tykke og må ikke være bundet sammen, når de lægges ud til flisning. Det er vigtigt, at sidegrene og rødder er skåret af, da maskinen kun kan flise op til 10 cm tykke grene.

Grene skal lægges, så de vender samme vej med den tykke ende i bilens kørselsretning. Grenene må ikke være filtret ind i hinanden eller bundtet.

Af sundhedsmæssige grunde må grene til flisning tidligst beskæres ca. 14 dage før flisning. Hvis grenene ligger i længere tid, kan der dannes svampesporer, der kan give luftvejsgener for personalet.

Grenene må tidligst lægges ud til vejen i weekenden, inden vi kommer og fliser.

Ikke alt haveaffald kan flises

Hække, bambus, rynkeblade, elefantgræs og rødder kan ikke flises.

Andre har læst

Haveaffald
Hjemmekompostering