5 gode råd til hvis du ikke får tømt affald

- 28-03-2018

Hvis du under arbejdsmarkedskonflikten oplever, at der ikke bliver tømt affald i en periode, og at affaldet ikke længere kan være i skraldespanden, kan du risikere, at rotter, ræve, fugle eller lignende går i affaldet. Du bør derfor tage nogle forholdsregler for at minimere risikoen:

  1. Minimér dagrenovationen. Frasorter de tørre fraktioner som metal, plast, papir og glas i klare sække, så skraldet ikke hober sig op for hurtigt. Der må ikke benyttes sorte sække eller papirposer
  2. Anskaf klare affaldssække. Hvis skraldespanden er fyldt, kan klare sække fyldes med overskydende sorteret affald – også madaffald. Husk at sætte sækkene ud ved siden af den affaldsbeholder, der indeholder samme sorteret type affald, når skraldemanden kommer igen for at hente det. Det skal tydeligt fremgå, hvad den ekstra affaldspose indeholder
  3. Sørg for at isolere affaldet bedst muligt. Luk posen grundigt og put den eventuelt ned i endnu en pose for at minimere lugtgener
  4. Opbevar fyldte affaldssække så sikkert som muligt. Stil gerne sækkene i en garage eller et skur, der kan lukkes, eller steder hvor de er svært tilgængelige for dyr og fugle
  5. Hvis der er fælles container, som f.eks. i etageejendomme, så placer ikke affaldet ved siden af containeren. Find derimod et lukket sted i samarbejde med de andre beboere og/eller viceværten