Dit affald bliver hentet på nye dage

Affaldsordningen har nu været i gang i nogle måneder, og det går rigtig godt med sorteringen – så tak for at du sorterer og gør kommunen grønnere.

- 23-01-2017

Vi skal i fællesskab gøre kommunen endnu grønnere. Derfor vil de fleste opleve, at affaldsbeholderne fremover bliver tømt på andre dage end, de er vant til. Det skyldes, at skraldemændenes ruter bliver ændret for at ruteoptimere, hvilket betyder færre kørte kilometer i skraldebilen til gavn for miljøet. Ændringen betyder også, at du fremover vil opleve, at skraldemændene både henter affald om morgenen – som du er vant til – men også om eftermiddagen.

Tømmedagene for dine beholdere til plast/papir og glas/metal vil blive ændret fra d. 23. januar 2017, hvor du også vil kunne se datoerne på www.ishoj-affald.dk under Selvbetjening.

Skulle du i ændringsperioden mod forventning opleve, at du har mere affald, end der kan være i din beholder, kan du sætte en klar sæk ved siden af beholderen - så tager skraldemændene også sækken med.

Er du allerede tilmeldt NemSMS, vil du automatisk få en SMS dagen inden, din affaldsbeholder bliver tømt – fuldstændig som du er vant til.

Er du ikke tilmeldt NemSMS, kan du tilmelde dig på www.borger.dk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Kundeservice på 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.