Farligt affald

Info om sikker og korrekt sortering og opbevaring af farligt.

Hvad er farligt affald?

Affald anses for farligt, hvis det kan medføre ét eller flere af flg.
problemer:

 • Brandfare
 • Sundhedsfare / giftigt / ætsende
 • Miljøfare
 • Smitterisiko

Eksempler på farligt affald:

 • Opløsningsmidler og rensevæsker
 • Syrer og baser
 • Spildolie og spildevandstyper
 • Maling-, lak- og limrester
 • Bekæmpelsesmidler
 • Spraydåser og trykflasker

Sortering af farligt affald

Affaldet bør som minimum sorteres i nedenstående 8 hovedgrupper. Ved korrekt sortering er risikoen for uheld væsentligt minimeret. Derfor er det vigtigt med god sortering

 • Batterier
 • Kviksølvholdigt affald
 • Gift og bekæmpelsesmidler
 • Maling og lignende
 • Olieaffald
 • Syrer
 • Klorholdigt affald
 • Andet affald

Emballage og mærkning af farligt affald

Emballage til farligt skal være mærket med faresymboler.

 

Hvordan opbevares farligt affald?

De fleste boligforeninger har et miljøskab, men et aflåst rum eller kan også bruges hvis det opfylder visse krav.

 

Krav til indretning af opbevaringsplads til farligt affald

Opbevaringsstedet skal være aflåst, overdækket og beskyttet mod vejrlig.

Der må ikke være direkte forbindelse til kloak eller afløb og der skal være en 5 cm opkant til spild eller en spildbakke som kan indeholde minimum 200 l.

Der skal være god ventilation, fast, tæt gulvbelægning i beton eller asfalt.

Bestil ekstra tømning af miljøskab

Tømning af miljøskabe sker i faste intervaller. Er jeres skab fyldt op før tid, er det muligt og bestille en ekstratømning.

Du kan bestiller en ekstra tømning ved at sende en e-mail til: smoka@smoka.dk

Husk at skrive ”Tømning af miljøskab” i emnefeltet og opgive navn på kontaktperson, boligselskab og adresse og et telefonnummer.