Nyhed fuld visning
 
 
Fokus på interne flytninger giver store besparelserPrint denne side
E-mail denne side
Vestforbrænding har i sidste halve år af 2010 har fokus på de genbrugsstationer, hvor der har været et højt forbrug af interne flytninger af containere. Det har givet resultat i form af store besparelser.

Gentofte genbrugsstation har efterfølgende i perioden august 2010 til april 2011 nedbragt antallet af interne flytninger med 850 stk. sammenlignet med samme periode året før. Det er en besparelse på ca. 100.000 kr. 

Frederiksværk genbrugsstation har ligeledes nedbragt antallet af interne flytninger ganske betragteligt. I perioden januar til april 2010 var der 498 interne flytninger mod kun 111 i samme periode af 2011. 

"Der er været flere årsager til dette flotte resultat. For eksempel har Frederiksværk fået en maskine til at komprimere affaldet og rokering af containere på genbrugsstationen, så der blev plads til flere. Og som noget af det vigtigste har vi haft en løbende drøftelse om, hvordan interne flytninger bruges mest rationelt," udtaler driftsleder Kim Schroeder. 

Vestforbrænding vil fortsat have fokus på interne flytninger af containere i 2011