Nyhed fuld visning
 
 
Omdirigering i uge 28-37Print denne side
E-mail denne side
Vestforbrænding har et af forbrændingsanlæggene ude af produktion i uge 27-38.
Det betyder, at forbrændingsanlægget i Glostrup kun kan modtage begrænsede mængder forbrændingsegnet affald. 
 
Derfor omdirigeres Småt brændbart fra sorteringsanlæg og genbrugsstationer til KMC i ugerne 29-38. 
 
Vi forventer, at situationen er normal igen i uge 39.
Visse kommuner bliver ligeledes omdirigeret med dagrenovation til naboanlæg i en del af perioden.

KMC Mellemlager har følgende åbningstider: 
Mandag – torsdag kl. 06.30 – 15.00 
Fredag kl. 06.30-14.30