Nyhed fuld visning
 
 
Succes med plastforsøg på Rødovre genbrugsstationPrint denne side
E-mail denne side
Et forsøg med indsamling af plast til genanvendelse på Rødovre genbrugsstation har været en stor succes, og implementering af forsøgsløsningen på de øvrige genbrugsstationer kan give store økonomiske og miljømæssige besparelser.

Den 15. juni startede Vestforbrænding et forsøg med udsortering af plast på Rødovre genbrugsstation. Forsøget byggede videre på tidligere forsøg for at øge vores viden om, hvordan vi udsorterer plast, så kvaliteten er god nok til genanvendelse.

"Forsøget viste os, at vi kan nå en kvalitet, der kan bruges i nye produkter. Og når vi kan afsætte plasten til genanvendelse, sparer vi meget på behandlingsudgiften. På miljøsiden nedbringer vi CO2-udledningen, når vi forbrænder mindre plast, ligesom genanvendelsen af plast betyder, at vi sparer på olien til ny plastproduktion," fortæller funktionsleder Anders Hegelskov fra Drift og Miljø. 

I forsøget opstillede Vestforbrænding to containere til plast med en trappe imellem. Den ene til plasthavemøbler og den anden til blandet hård plast. Samtidig blev 600 liters containeren til dunke droppet, fordi dunkene skulle afleveres sammen med den hårde plast. 

"På to måneder indsamlede vi 15 tons hård plast, og hvis vi kan flytte tilsvarende mængder plast til genanvendelse på de øvrige genbrugsstationer, er der rigtigt meget at hente på årsbasis. Så nu skal vi finde ud af, om og hvordan vi overfører resultaterne fra forsøget til praksis," siger funktionsleder Anders Hegelskov fra Drift og Miljø.

Den indsamlede plast blev efterfølgende kørt til behandling hos Expladan i Haarlev, som neddeler plasten og anvender den til produktion af nye plastmaterialer.