Nyhed fuld visning
 
 
Bod- og bonus gav 3.000 færre transporterPrint denne side
E-mail denne side
Det fortsatte fokus på fyldningsgrader i containerne på genbrugsstationerne betød 3.000 eller 4,8 % færre transporter i 2011 sammenlignet med 2010. En af grundene til det flotte resultat er den nye bod- og bonusordning.

Siden 2006 har der været fokus på fyldningsgrader i containerne på genbrugsstationerne; og i andet halvår af 2011 indførte Vestforbrænding som noget nyt bod på linje med muligheden for bonus til kommunerne som motivation til at øge fyldningsgraden for ti udvalgte fraktioner.

Og det ser ud til at have virket. Sidste år havde genbrugsstationerne næsten 3.000 eller 4,8 % færre transporter end i 2010. Det svarer til en besparelse på 1.740.000 kr.

"Det betyder, at vi kan udbetale i alt 1.100.000 kr. i bonus til de kommuner, der har opfyldt alle eller flertallet målene for 2011. Omvendt opkræver vi i alt 260.000 kr. i bod hos de kommuner, der ikke har kunnet opfylde målene," fortæller funktionsleder Anders He-gelskov fra Drift & Miljø.

I 2011 har der dog været ekstraordinært mange omkostninger til reparation, fordi der er blevet trykket mere på affaldet i containerne. I alt er udgiften til reparation steget med ca. 20.000 kr. pr. genbrugsstation. Men da der siden 2006 er sparet det, der svarer til 13.500 transporter i storcontainere i 2011, giver de øgede fyldningsgrader samlet set en god gevinst både for økonomien og for miljøet.

"Rigtig mange af genbrugsstationerne har lavet et flot stykke arbejde de sidste fem år, men der er stadig nogle enkelte genbrugsstationer, der ikke er rykket nævneværdigt, og som vi gerne skal have med i 2012," siger Hegelskov.

Målene for fyldning af containere i 2012 er fastholdt på samme niveau som 2011.